Energiebesparingsplicht voor mijn bedrijf?

Als uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer valt, dan gelden er verplichtingen op het gebied van energiebesparing, de zogenoemde energiebesparingsplicht of energiebesparingsverplichting. De energiebesparende maatregelen die verplicht zijn gesteld, zijn besparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar.

Check hier welke regelgeving voor u van toepassing is.

Vanuit energieregelgeving is dit een verplichte investering in energiebesparende maatregelen. Naast de verplichting vanuit regelgeving is vanuit bedrijfsoogpunt, zijn deze energiebesparende maatregelen een investering met een hoog rendement, namelijk een terugverdientijd van 5 jaar. Kortom de energiebesparingsplicht is interessant voor elk bedrijf.

De verplichte investering in energiebesparende maatregelen voor bedrijven geldt niet wanneer minder dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m³ gas wordt gebruikt.

Benieuwd of de energiebesparingsverplichting ook geldt voor u? Of wilt u geholpen worden met energiebesparende maatregelen? Neem dan eens vrijblijvend contact op met EMBATO.